ITKON, spol. s r. o.
Dohnányho 2
917 02 Trnava
Slovakia

+421 33 24 000 46

info@itkon.sk

Eva Dubravíková Prince2 / Practitioner

zobraziť certifikát

Peter Blštak Prince2 / Foundation

zobraziť certifikát

Matej Kochan Prince2 / Foundation

zobraziť certifikát